News

Achiziție echipamente didactice prin proiectul ROSE

Beneficiarul Colegiul Vasile Lovinescu a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee, derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse atașate în anexă.

Orice oferta primita după termenul limita stabilit (20.12.2021) va fi respinsă

Accesează invitația de participare și completează oferta de preț.