UN LOC PLIN DE ENERGIE ȘI CREATIVITATE
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
1700+ ELEVI DIN MEDII SOCIALE ȘI CULTURALE DIFERITE
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
INTERES ȘI VIZIUNE PENTRU VIITOR
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
SPECIALIZĂRI DIVERSE ȘI DE ACTUALITATE
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
SPECIALIZĂRI DIVERSE ȘI DE ACTUALITATE VINO ALĂTURI DE NOI!

BINE AȚI VENIT

 • Oferta educațională

  Colegiul „Vasile Lovinescu” oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din localitate şi din zona geografică arondată Municipiului Fălticeni.
  Unitatea de învăţământ este continuatoarea unei tradiţii izvorâtă din specificul economic trecut şi actual al zonei, influenţat de mediul geografic şi populaţia locală. Pentru anul școlar în curs numărul elevilor interesaţi de oferta educaţională a şcolii a permis realizarea planului de şcolarizare în procent de 100% la clasele de liceu şi 100% la clasele de profesională.

  Vezi oferta pentru anul școlar 2021-2022

 • Misiunea școlii:

  Într-o societate în continuă schimbare, școala își propune să ofere și să asigure beneficiarilor educației oportunități de instruire de înaltă calitate, accesibilă, sprijinind dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică(prin egalitate de șanse, responsabilitate, spirit de echipă,toleranță și nu în ultimul rând, performanță).

  Viziunea:

  Colegiul „Vasile Lovinescu” va asigura sustenabilitatea procesului instructiv-educativ prin dezvoltarea competențelor cheie pentru învățare durabilă în vederea formării profesionale a tinerilor în domeniile Servicii, Resurse, Tehnic, facilitându-le inserția pe piața muncii și adaptarea la cerințele acesteia.
  Vezi oferta

 • Valorile promovate:

   Profesionalism și responsabilitate
   Dezvoltare durabilă
   Toleranță
   Incluziune socială

  Vezi oferta

 • Eric Medina (West Chicago Community High School) and his mother Martina

  Galerie de imagini

  Vezi galerie


Noutăți în site

Ultimele noutăți publicate pe site


Misiunea noastră


Într-o societate în continuă schimbare, școala își propune să ofere și să asigure beneficiarilor educației oportunități de instruire de înaltă calitate, accesibilă, sprijinind dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică(prin egalitate de șanse, responsabilitate, spirit de echipă, toleranță și nu în ultimul rând, performanță).