OFERTA EDUCAȚIONALĂ UN LOC PLIN DE ENERGIE ȘI CREATIVITATE
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 1400 ELEVI DIN MEDII SOCIALE ȘI CULTURALE DIFERITE
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
INTERES ȘI VIZIUNE PENTRU VIITOR
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
SPECIALIZĂRI DIVERSE ȘI DE ACTUALITATE
Vă asigurăm educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, pregătite pentru viaţă!
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
SPECIALIZĂRI DIVERSE ȘI DE ACTUALITATE OFERTA EDUCAȚIONALĂ VINO ALĂTURI DE NOI! OFERTA EDUCAȚIONALĂ

BINE AȚI VENIT

 • Oferta educațională

  Colegiul „Vasile Lovinescu” oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din localitate şi din zona geografică arondată Municipiului Fălticeni.
  Unitatea de învăţământ este continuatoarea unei tradiţii izvorâtă din specificul economic trecut şi actual al zonei, influenţat de mediul geografic şi populaţia locală. Pentru anul școlar în curs numărul elevilor interesaţi de oferta educaţională a şcolii a permis realizarea planului de şcolarizare în procent de 100% la clasele de liceu şi 100% la clasele de profesională.

  Vezi oferta pentru anul școlar 2023-2024

 • Misiunea școlii:

  Colegiul ,,Vasile Lovinescu” Fălticeni, oferă tuturor elevilor un mediu stimulativ, care să asigure formarea de competențe, valori și atitudini necesare pentru a face față provocărilor unei societăți în continuă schimbare. Încurajează învățarea prin colaborare, promovând valorile democratice, egalitatea de șanse și incluziunea socială, pentru o dezvoltare durabilă, în context global.

  Viziunea:

  Învățământ de calitate, accesibil și modern, adaptat cerințelor comunității, aliniat la standarde europene.
  Vezi oferta 2022-2023

 • Valorile promovate:

  • Profesionalism și responsabilitate;
  • Colaborare și cooperare;
  • Adaptabilitate;
  • Dezvoltare durabilă;
  • Egalitate de șanse;
  • Incluziune socială.

  Vezi oferta 2022-2023

 • Eric Medina (West Chicago Community High School) and his mother Martina

  Galerie de imagini

  Vezi galerie


Noutăți în site

Ultimele noutăți publicate pe site


Misiunea noastră


Colegiul ,,Vasile Lovinescu” Fălticeni oferă tuturor elevilor un mediu stimulativ, care să asigure formarea de competențe, valori și atitudini necesare pentru a face față provocărilor unei societăți în continuă schimbare. Încurajează învățarea prin colaborare, promovând valorile democratice, egalitatea de șanse și incluziunea socială, pentru o dezvoltare durabilă, în context global.