^Înapoi sus

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Centru acreditat ECDL

Logare

Translator pagini

              

     Asociaţia „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni” a fost înfiinţată în 2011.

      Denumire

      Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni şi va fi menţionată în toate înscrisurile, documentele şi actele sale;

       Sediul

      Sediul asociaţiei este în incinta Colegiului „Vasile Lovinescu”, strada Maior Ioan, nr. 10 , Fălticeni.
      Sediul Poate fi schimbat în urma hotărârii Adunării Generale.

       Forma juridică

       Asociaţia „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII” a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările ulterioare) şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la personale fizice. Este autonomă, nonguvernamentală şi nu are scopuri politice sau patrimoniale şi se constituie în mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimţământ şi nu e subvenţionată de la buget;

        Obiectul principal

        Obiectul principal de activitate a Asociaţiei „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII” a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni:

        8560 – activităţi de servicii suport pentru învăţământ

         Scop

        Asociaţia „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII” a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni are ca scop realizarea activităţilor de interes general, promovarea educaţiei, ştiinţei, sportului, artelor, tradiţiilor culturale, sporirea cunoaşterii la nivel local, naţional şi internaţional contribuind astfel la promovarea şi susţinerea intereselor comune ale societăţii civile la nivel local, naţional şi internaţional. Asociaţia îşi  propune următoarele scopuri specifice:

  1. Promovarea relaţiilor dintre membrii organizaţiei în sprijinul colaborării şi a unei strânse cooperări, încurajarea participării membrilor acesteia la activităţi comune şi a schimbului de opinii pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ a elevilor de la Colegiul Agricol Fălticeni;
  2. Accesarea, derularea şi diseminarea  proiectelor de interes local, zonal, naţional sau european;
  3. Creşterea continuă a numărului de membri ai asociaţiei : părinţi ai elevilor înscrişi la Colegiul Agricol Fălticeni, foşti absolvenţi ai Colegiului Agricol, personal didactic, auxiliar, nedidactic şi alţii.
  4. Afilierea asociaţiei la federaţii de profil;
  5. Realizarea unei baze materiale şi logistice necesară atingerii obiectivelor asociaţiei;
  6. Obţinerea unor facilităţi, înlesniri, gratuităţi pentru elevii Colegiului Agricol Fălticeni.

     Obiective

Asociaţia „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII” a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni are ca obiective principale:

1. Reprezentarea şi apărarea intereselor elevilor din municipiul Fălticeni pe plan local, naţional şi internaţional;

2. Participarea la restructurarea sistemului de învăţământ românesc;

3. Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;

4. Participarea activă la acţiunile desfăşurate de elevi sau de către tineri;

5. Colaborarea cu mediile de informare locale, judeţene şi naţionale şi înfiinţarea unor emisiuni sau rubrici periodice dedicate preocupărilor tinerilor;

6. Organizarea unor spectacole cultural-artistice;

7. Realizarea unor tabere de creaţie pentru tineri precum şi tabere pentru membrii asociaţiei;

8. Realizarea de acţiuni în colaborare cu organizaţii ecologiste şi umanitare;

9. Înfiinţarea unei reviste proprii;

10. Realizarea unor acţiuni cu caracter umanitar în sprijinul elevilor cu nevoi speciale;

11. Acordarea unor recompense elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare;

12. Facilitarea de schimburi de experienţă, la nivel naţional şi internaţional, pentru realizarea scopului Asociaţiei „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII” a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni, prin promovarea contactelor cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;

13. Elaborarea de programe şi proiecte pentru rezolvarea conflictelor, asigurarea securităţii persoanelor sau grupurilor aflate în situaţie de risc; prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, a abandonului şcolar, a xenofobiei şi a rasismului; integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă

14. Iniţierea unor proiecte de educaţie permanentă pentru dezvoltare personală (educaţie civică, culturală, artistică, etc.);

Durata

Durata de funcţionare a asociaţiei este  pe termen nelimitat

       Organele de conducere ale Asociaţiei „GENERAŢII PENTRU GENERAŢII” a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni sunt:

a)    Adunarea Generală a Membrilor

b)    Consiliul Director

Adunarea Generală a Membrilor alege prin vot liber exprimat Consiliul Director şi Comisia de cenzori.

      Adunarea Generală a Membrilor are următoarele atribuţii:

a)    analizează şi hotărăşte asupra activităţii Consiliului Director, stabilind obiectivele şi programul;

b)    decide asupra cotizaţiilor asociaţilor;

c)     decide asupra înfiinţării de departamente, precum şi modificarea actului constitutiv sau a statutului.